Tag:

Bradley Manning

TTCT - Hôm chủ nhật 28-11, 251.287 bức điện tín ngoại giao Mỹ từ khắp nơi trên thế giới đã bị Wikileaks khởi sự công bố, sau khi từng “bật mí” mấy trăm ngàn tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến chiến tranh Iraq và Afghanistan. Những ai là mục tiêu của Wikileaks? Đằng sau Wikileaks là ai mà có thể “leaks” (rò rỉ) một cách kinh thiên động địa đến thế?