Tag:

Bức xúc không làm ta vô can

TTCT - “Những người thật sự làm việc, đóng góp cho xã hội sẽ không tiêu phí năng lượng của mình vào sự cáu kỉnh” - tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả một cuốn sách tập hợp các bài bình luận về xã hội và văn hóa, những hiện tượng xã hội đương đại đang thu hút nhiều độc giả trẻ (*), nói với TTCT.