Tag:

Bùi thanh thủy

TTCT - Miên du như một bộ phim mà từ cảnh đầu tới cảnh cuối máy quay luôn chuyển động, của một người luôn tin vào những điều an lành.