Tag:

Bùi Văn Nam Sơn

TTCT - 5 năm gần đây, bằng nhiều bản dịch - chú giải, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn đã đưa hai tượng đài triết học của thế giới là Kant và Hegel đến gần người Việt hơn bao giờ hết. Ít người biết ở góc độ một người thầy, ông vẫn đang dành thời gian cho những học trò say mê triết mà ông gọi là thân hữu.