Tag:

Cai thuốc

TTCT - Tôi dự tính cai thuốc lá nhưng thấy mấy người bạn ngưng hút lại tăng cân, tăng huyết áp và tăng cả đường máu nên băn khoăn quá. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên? (Nguyễn Bảo, TP.HCM).