Tag:

Cánh đồng của Chè

TTCT - Hôm qua Chè chở đến thăm nhà. Tôi vẫn nhớ đường đi, vì chỗ quẹo vô là ngã ba gần nghĩa trang liệt sĩ huyện Cao Lãnh, nơi mỗi ngôi mộ chiến sĩ là một khóm hoa nở. Đợt trước đi ngang, lặng người theo từng vòng xe máy.