Tag:

CDC

TTCT - “Chúng tôi luôn nói những gì chúng tôi biết, những gì chúng tôi không biết, những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện” - giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tiến sĩ Thomas Frieden nói với TTCT trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam tháng 11 này.