Tag:

Chị em

TTCT - Chắc chắn đôi tai của bà không thể nghe rõ một âm thanh nào từ đường phố, từ những người xung quanh. Bà chỉ giao tiếp với những người hay giúp đỡ mình bằng ánh mắt, cử chỉ.