Tag:

Ai chi tiền nghiên cứu vaccine?

TTCT - Những khoản ngân sách lên đến chín con số đã được dành ra cho các nghiên cứu tìm vaccine ngừa COVID-19, nhưng chưa chắc sản phẩm cuối cùng có thể đến tay người cần chúng với giá phải chăng.