Tag:

Chính trị thể thao

TTCT - Thể thao phải tách rời khỏi chính trị. Đó là điều chúng ta thường được nghe thấy từ các nhà hoạt động thể thao. Nhưng trên thực tế đó chỉ là một giấc mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực.