Tag:

Chợ

TTCT - Hẳn là nơi nào đối xử tốt với thú vật cũng sẽ không đối xử xấu với con người, và ắt là nơi dễ sống. Các con vật ấy không cần phải là thú cưng của phu nhân nào phú quý, mà là của chung của một xã hội biết thương yêu và chăm sóc. 

TTCT - Phiên chợ ký ức Hà Nội chỉ có bảy ngày (từ 30-12-2015 đến 5-1-2016). Rất nhiều lát cắt của ký ức Hà Nội được tái hiện: từ những cột đèn xưa, cái máy nước công cộng, bia hơi Hà Nội và phở một hào rưỡi một bát “không người lái”.