Tag:

Chuyển giao công nghệ tim

TTCT- Ngày 4-9 tại Viện Tim TP.HCM, giáo sư Alain Carpentier, chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới, đã giới thiệu về hành trình nghiên cứu hơn 25 năm để chế tạo quả tim nhân tạo đáp ứng các yêu cầu hoạt động như tim người. Ông cho biết sẽ ưu tiên chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.