Tag:

CLB Bắn cung Olympic

TTCT - Đó là thú chơi đang nổi lên tại Sài Gòn trong mùa hè năm nay. Từ những em nhỏ chỉ mới 6, 7 tuổi đến các cụ già đã hơn 80, tất cả đều hào hứng được tiếp xúc với môn chơi vốn chỉ thường thấy trên phim ảnh.