Tag:

CLB Hà Nội T&T

TTCT - Nhưng liệu có trong sáng thật không khi SHB - nhà tài trợ cho đội Đà Nẵng - là của ông Hiển, còn CLB Hà Nội T&T thì đương nhiên ai cũng biết là của ông Hiển nốt.