Tag:

 Đi tìm cơ hội cho tất cả

TTCT - “Ly rượu mừng” của Phạm Đình Chương, “mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó...”, có thể tạm xem là câu trả lời cho câu hỏi “thịnh vượng cho ai?”, vào lúc nhà nhà người người đang nói, và đang mơ ước, về thịnh vượng.