Tag:

COC

TTCT - Nhiều nước ở Đông Nam Á đã bày tỏ mong muốn sớm có một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) duy nhất và thống nhất cho khu vực Biển Đông, nhưng những bước tiến tới nay là khá chậm chạp so với nguy cơ căng thẳng ngày một leo thang.