Tag:

Cồn Cạn

TTCT - Cách Nha Trang 50km, dãy làng chài ven biển Ngân Hà, Bá Hà và Thủy Đầm thuộc Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có lịch sử lâu đời. Theo địa phương chí, vùng này trước đây mang tên Cồn Cạn, nằm trong bán đảo Hòn Khói, hình thành trong thế kỷ 18.