Tag:

Chuyện thương mại là chuyện nhân loại

TTCT - Cách tốt nhất để trình bày về lịch sử thương mại thế giới là thông qua những câu chuyện và ý tưởng được chọn lọc kỹ càng. Đó là tâm nguyện của William J. Bernstein (sinh năm 1948), nhà lý thuyết tài chính đồng thời là nhà thần kinh học người Mỹ.