Tag: Con là gì của ba mẹ

TTCT - Tôi được mời tư vấn giúp em khi cha mẹ đã hết cách và em đã một hai lần tìm đến cái chết, nhưng may là thần chết trả về.