Tag:

Cuối thu duyên hải

TTCT - Chọn một ngày cuối thu, mấy ông lão Hà Nội về thăm một ông lão ở vùng duyên hải Thái Bình. Trên xe, “ông lão” trẻ nhất cầm lái là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng bảo: “Nhiều năm rồi tôi chỉ đi nghỉ mát vào những ngày mát mẻ”. Ít ra thì đó cũng là điều nhiều người già Hà Nội tán thành.