Tag:

Cưỡng cơn gió bấc

TTCT - Để chấm dứt việc đặt báo dài hạn, Emmi Rothner gửi email tới tòa soạn nhưng vô tình lại gửi nhầm vào địa chỉ email của một người đàn ông tên Leo Leike.