Tag:

Đạo diễn Hàn Quốc

TTCT - Hollywood chưa bao giờ là miền đất hứa đối với các tài năng đến từ châu Á. Nhưng một làn sóng đạo diễn Hàn Quốc đang tràn đến kinh đô điện ảnh Mỹ để khẳng định mình.