Tag:

Đào tạo đại học

TTCT - New Zealand vừa công bố chiến lược giáo dục đại học từ năm 2014-2019, nhấn mạnh sáng tạo, khoa học, công nghệ như một cách thích ứng với những thay đổi của thế giới. Bộ trưởng phát triển kinh tế kiêm giáo dục đại học New Zealand Steven Joyce chia sẻ với TTCT nhân chuyến thăm VN từ ngày 18 đến 20-3.