Tag:

Đào tạo mỹ thuật

TTCT - Về bối cảnh ra đời, có thể nói mỹ thuật hiện đại Thái Lan và Việt Nam tuy có độ chênh về thời gian song cũng có nét tương đồng. Năm 1925, toàn quyền Đông Dương ký quyết định thành lập Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội theo sự đề nghị và vận động khoảng ba năm của họa sĩ Victor Tardieu, Pháp.

TTCT - Lê Vấn Trong bài viết “Bao nhiêu nước chảy đã qua cầu” (xem TTCT số ngày 28-7-2013), sau khi nhìn nhận việc tuyển sinh mỹ thuật qua bao nhiêu năm không thay đổi ở nước ta hiện nay, tác giả Võ Xuân Huy đã đặt vấn đề: “Đến bao giờ tuyển sinh năng khiếu vào các trường mỹ thuật có những cách thức, tiêu chí thi tuyển đầu vào theo những chuẩn tắc khác trước, mới mẻ?”.