Tag:

Diễn đàn văn học Việt Mỹ

TTCT - “Mỗi lần tới Việt Nam là mỗi lần tôi bị thay đổi theo cách mà tôi không dự đoán trước được. Tới đây tôi như được sống lại, được tiếp sức, được hấp thụ sinh khí mới, được thay đổi nội tại với những điều mà tôi không lường trước được”. Nhà văn Kevin Bowen, cựu giám đốc Trung tâm William Joiner (Mỹ), mở đầu như thế trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần nhân dịp ông sang Việt Nam dự Diễn đàn văn học Việt - Mỹ (tổ chức tại Huế tháng 3-2012).