Tag:

ĐỌC Cuốn sách kinh điển 
về ghe thuyền Việt Nam

TTCT - Cuốn sách Voiliers d’Indochine [Thuyền buồm Đông Dương] (*) do J. B. Piétri vẽ minh họa và biên soạn được coi là cuốn sách kinh điển cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về thuyền gỗ, thuyền buồm và công nghệ đóng thuyền cổ truyền của Việt Nam.