Tag:

Don North

TTCT - Hai tuần trước khi sang Việt Nam ngày 26-4 dự cuộc hội ngộ nhóm các nhà báo quốc tế trong chiến tranh Việt Nam, nhà báo Mỹ Don North đã có bài viết tưởng nhớ cố nhà báo người Hà Lan Hugh Van Es, người chụp tấm ảnh di tản bằng trực thăng ngày 29-4-1975 làm nên tên tuổi của ông.