Tag:

Elkeson

TTCT - Chuyện đang ồn ào ở Trung Quốc về nhập tịch cho các cầu thủ cũng đã từng xảy ra tương tự ở Việt Nam. Nhưng chuyện dịch chuyển ấy thành hay bại là do nó có xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và chân thực hay không mới đáng nói.