Tag:

Erin Brockovich

TTCT - Trong nhiều năm, nước thải chứa hóa chất cực kỳ độc hại từ Công ty điện lực và khí đốt Pacific Gas & Electric (PG&E) đã đầu độc người dân thị trấn Hinkley, California (Mỹ). Hàng nghìn người dân địa phương đâm đơn kiện và PG&E đã phải bồi thường gần 650 triệu USD.