Tag:

Gabriel Veyre

TTCT - 1. Cách đây ít lâu, một ý kiến trên báo cho rằng buổi chiếu phim đầu tiên ở Việt Nam là sự kiện này: “Ngày 28-4-1899, Gabriel Veyre có buổi chiếu phim miễn phí tại Hà Nội, thu hút nhiều người xem”, và khẳng định: “Điện ảnh du nhập vào Việt Nam năm 1899 với buổi chiếu phim đầu tiên của Gabriel Veyre ngày 28-4”.