Tag:

Gây quỹ cộng đồng

TTCT - Đằng sau những nền tảng gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) và các chiến dịch quyên góp nhân văn, xúc động còn là những góc khuất không phải ai cũng biết hay muốn đối diện.