Tag:

Ghép tạng

TTCT - VN đã ghép thận lần đầu năm 1992, năm 2004 ghép gan, sau đó VN đã ghép tim, phổi, ghép khối tim phổi, gần đây nhất là ca ghép tay từ người hiến còn sống (lần đầu tiên trên thế giới). Các tiến bộ trong ghép tạng và ghép chi thể đã chứng minh trình độ của các thầy thuốc trong nước. Đã có hàng ngàn người được cứu sống nhờ ghép tạng.

TTCT - Y học ngày nay đã đạt những tiến bộ vượt bậc trên lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là ghép thận. Kết quả mỹ mãn sau ghép thận làm gia tăng không ngừng số người được ghép thận và song song đó, số người cho thận tiếp tục tăng.