Tag:

Giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp quốc gia

TTCT - Xưng là chuyên nghiệp mà không theo quy luật thị trường, quay lại mô hình của thời xửa thời xưa đó thì đúng là phú quý giật lùi!