Tag:

Giám đốc ngân hàng thế giới

TTCT - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, ông Ousmane Dione nói với Tuổi Trẻ Cuối Tuần góc nhìn của WB với tư cách là một đối tác phát triển nước ngoài về những giải pháp đối với những thách thức ĐBSCL đang đối mặt.