Tag:

Giáo sư Peter A Petri

TTCT - Vòng đàm phán TPP thứ 16 vừa khép lại. Với tuyên bố tham gia TPP của Nhật và việc Mỹ, EU đề xuất đàm phán một hiệp định khác (Hiệp định tự do xuyên Đại Tây Dương - TAFTA), TPP đang có những chuyển biến mới.