Tag:

Giữ xe

TTCT - Bạn bè tình cờ gặp lại, trao đổi nhanh nhanh số điện thoại, cùng câu hẹn hò rằng: “Bữa nào cà phê nói chuyện lâu hơn, mày nhé!”.