Tag:

Gói hỗ trợ kkinh tế

TTCT - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giới doanh nghiệp đang trông đợi gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Nhưng nếu không được thiết kế cẩn thận, gói hỗ trợ có thể không tìm đến đúng địa chỉ và đối tượng cần giải cứu.