Tag:

Hậu Giang

TTCT - Chỗ nào có điểm nóng về khiếu kiện tập thể, đông người là “đội đặc nhiệm” đến nắm tình hình, giải quyết ngay tại cơ sở. Người dân đã đặt cho đoàn giải quyết khiếu nại đối với những hộ bị ảnh hưởng khi thu hồi đất làm dự án cái tên như vậy vì từ khi đoàn được thành lập, tại Hậu Giang không có trường hợp nào phải tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.