Tag:

Henry Kissinger

TTCT - Ra đời sau Đảng Cộng sản Liên Xô (tháng 5-1917) 4 năm, song Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7-1921) lại “thọ” hơn và “vẻ vang” hơn, thậm chí đã trở thành “một khuôn mẫu mới cho sự phát triển con người” - theo như lời Tổng bí thư Tập Cận Bình hãnh diện đánh giá.

TTCT - Sáu ngày trước sinh nhật lần thứ 90, người đã đưa hai cựu kình địch Trung Quốc và Mỹ xích lại gần nhau vẫn còn xả thân bao biện cho quan hệ Trung - Mỹ trong một hội thảo do China-United States Exchange Foundation tổ chức để quảng bá cho chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình.

TTCT - 90 năm trước, ngày 27-5-1923, người đã đưa hai cựu kình địch Trung Quốc và Mỹ xích lại gần nhau chào đời tại Fürth (Bavaria, Đức) trong một gia đình người Đức gốc Do Thái. Cho đến tận gần cuối đời, ông vẫn kiên trì phục vụ cho quan hệ Mỹ - Trung hơn bất cứ người Mỹ hay Trung Quốc nào khác.