Tag:

Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương

TTCT - Hai ngày trước khi vòng đàm phán thứ 18 của Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc hôm 25-7, Nhật Bản mới chính thức được tham gia đàm phán.