Tag:

Hội Nhà văn Hà Nội 2011

TTCT - Olga Berggoltz của tôi (NXB Trẻ, 2010) của dịch giả Thụy Anh vừa giành giải văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội 2011. Tác giả chia sẻ với TTCT những trải nghiệm của mình trong hành trình giới thiệu thơ ca Olga Berggoltz cho người đọc Việt.