Tag:

Hồng Loan

TTCT - Khi Hồng Loan tự họa mình, không phải là những biểu hiện của thế giới nội tâm mà nhì nhoằng hàng trăm ngàn con số nhảy múa. Một phụ nữ làm nghề kế toán như chị đã tìm hạnh phúc trong con đường hội họa như thế nào?