Tag:

Human of Hanoi

TTCT - Lấy cảm hứng từ dự án Humans of New York nổi tiếng trên thế giới, một nhóm bảy bạn trẻ 9X ở Hà Nội đã quyết định thực hiện phiên bản Humans of Hanoi (Con người Hà Nội).