Tag:

I- GENERATION

TTCT - Họ ở trên mạng 24/24, làm nhiều việc cùng lúc, kết nối liên tục với Facebook, Twitter..., sử dụng liên tục các thiết bị cầm tay cả ở nhà lẫn ở trường, tiếp xúc với một khối lượng thông tin khổng lồ từ đủ mọi nguồn và do đó có những mong đợi hoàn toàn khác với những mong đợi mà thế hệ phụ huynh của họ đặt ra cho nhà trường truyền thống. Họ là những người của một thế hệ khác hẳn: i-Generation.