Tag:

Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

TTCT - Thường xuyên đi lại trên đường dọc hai bên kênh Nhiêu Lộc, tôi cảm nhận rõ sự hồi sinh của dòng kênh cùng dãy nhà dân hai bên. Tuy nhiên, từ sau khi khánh thành, việc đổi thay tích cực của dòng kênh hầu như chựng lại, thậm chí có dấu hiệu chớm quay về hình ảnh ngày xưa.

TTCT - Con đường bên bờ kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) giờ xanh ngắt những bãi cỏ, vườn hoa, mang lại không khí trong lành cho người dân sống trong khu vực. Nhưng niềm vui của họ chưa trọn vẹn bởi tệ nạn xả bẩn xuống dòng kênh đang hồi sinh này.