Tag:

Kinh tế phi chính thức

TTCT - Khi các chính quyền khắp thế giới tiếp tục vật lộn với tác động kinh tế và y tế của đại dịch COVID-19, một vấn đề then chốt với những nền kinh tế đang phát triển là tìm ra cách thức hiệu quả hỗ trợ lĩnh vực kinh tế phi chính thức và người lao động thuộc lĩnh vực này. Ở Việt Nam, con số là 38,1 triệu người.

TTCT - Lĩnh vực kinh tế phi chính thức là động năng rất quan trọng của nhiều nền kinh tế đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Những người làm công tác quản lý nhà nước cần nhìn nhận lĩnh vực kinh tế phi chính thức đầu tiên từ lăng kính đó, trước khi nghĩ đấy là những đối tượng để tận thu cho ngân sách.

Hai cơ quan thuế và thống kê đang tìm cách “quan sát” tận tường khu vực kinh tế “chưa được quan sát” nhằm đánh giá tổng thể và chính xác nền kinh tế. Lĩnh vực nào sẽ là đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế, lĩnh vực nào sẽ được khuyến khích phát triển như một kênh hỗ trợ cộng đồng?