Tag:

LHP Cannes

TTCT- Nếu ở Oscar, những người theo dõi thường xuyên sự kiện điện ảnh này, không nhất thiết phải là nhà phê bình, có thể đoán trúng tới 90% kết quả giải thưởng thì tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) cũng có đến 90%, ngay cả giới phê bình, đoán trật lất các hạng mục giải thưởng, đặc biệt là giải cao nhất: Cành cọ vàng.

TTCT - Liên hoan phim (LHP) Cannes vẫn luôn được xem là “thánh đường” của phim nghệ thuật châu Âu. Nhưng LHP Cannes lần thứ 65, diễn ra từ ngày 16 đến 27-5, có nguy cơ bị “Hollywood hóa”.