Tag:

Liên tưởng

TTCT - Lần thứ ba trong vòng ba năm, họ nói chuyện xem đâu sẽ là món quà thích hợp cho cậu con trai loạn trí của cô.