Tag:

Louvre

TTCT - Như nhiều quốc gia láng giềng thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thủ đô Abu Dhabi bơi trong dầu mỏ, nguồn tài nguyên dường như bất tận, hay ít nhất là quyền lực của nó đối với thế giới khát năng lượng hầu như vô tận. Và lại một lần nữa, các ông vua dầu mỏ ở đó chứng tỏ với thế giới rằng sức mạnh của đồng tiền có thể chinh phục từ Leonardo da Vinci qua Vincent van Gogh đến Jeff Koons.

TTCT - Người ta bắt đầu tranh luận về việc tìm kiếm đá tảng và gỗ sồi, quy tụ và đào tạo gấp các thợ đẽo đá và thợ mộc chuyên làm mái có chuyên môn cao, đặc biệt có hiểu biết về tay nghề của thế kỷ 12 và 13, việc tạm trưng bày kho báu quý giá kia ở các bảo tàng lớn như Louvre...