Tag:

Mạnh Vãn Châu

TTCT - Còn một cuộc chiến tranh thương mại thứ hai đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc mà Bloomberg mô tả là “diễn biến kín đáo hơn, sử dụng các vũ khí tinh vi hơn song lại “hủy diệt” hơn” so với cuộc chiến bằng cách đánh thuế hàng hóa của nhau.